اصطلاح اسکوتر به دلیل نحوه قرار گرفتن پاها بر روی موتورسیکلت در این گروه محصول استفاده می شود. این موتورها، درواقع موتورهایی هستند که فضای مابین صندلی و فرمان آنها خالیست تا شما پایتان را بگذارید و مجموعه باک و انجین درعقب موتور واقع شده. این موتورها چند مزیت مهم دارند. سواری نرمی دارند، حفظ تعادل با آنها راحت است و از همه مهم‌تر اگر خدای ناکرده تصادف جانبی داشته باشید، پایتان بین موتور و خودرو گیر نمی‌کند. بلکه ضربه‌ی تصادف به موتور منتقل می شود.

اسکوترها اما دو نوعند: گازی (اتوماتیک) و دنده‌ای:

اسکوترهای اتوماتیک به خاطر اینکه زنجیر ندارند، لرزش خیلی کمی دارند و سواری با آنها واقعا خیلی راحت‌تر از بقیه موتورهاست. معمولا صدای کمی هم دارند و خلاصه مثل یک صندلی متحرک عمل می‌کنند. اگر به دنبال حرکات نمایشی، دور زدن در پیست و … نیستید، اسکوتر بهترین انتخاب برای شماست.