خبرنامه

برنامه های مراقبتی موتورسیکلت

مواردی که در جدول بیان شده اند درصورت رعایت کردن آن باعث افزایش طول عمر و ایمنی در موتورسیکلت می گردند، موارد *دار به معنای این میباشند که بهتر است در تعمیرگاههای مجاز موردسرویس قرارگیرند  

مقاله کلاه ایمنی

وقتی در متن مقاله “TT: جنون سرعت در جاده” که چندی پیش در پدال منتشر شد، از آمار متوسط پنج کشته بر هر مایل در تاریخ این مسابقات نوشتیم، خیلی‌ها با بهت و تعجب فراوان به منطقی بودن یا نبودن برگزاری و شرکت در آن فکر می‌کردند. حالا خواهش می‌کنم ...